Thích Công Nghệ.Com - Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tự sửa máy tính bị thông báo lỗi 0xc8000222 khi cài đặt Net Framework 4. Nguyên nhân thông báo lỗi là do Windows Update máy tính của bạn bị lỗi


Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài Net Framework 4

Cách khắc phục:

1/ Start -> All Programs - > Accessories - > Click phải chuột lên Command Prompt chọn Run as administrator
2/ Trong hộp thoại Command Promptnet stop WuAuServ ( tắt Windows Update).
3/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh %windir% ( mở thư mục Windows).
4/ Tìm và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành SDold.
5/ Thực hiện lại bước 1/.
6/ Trong hộp thoại cmdnet start WuAuServ ( khởi động lại Windows Update).
7/ Cài đặt lại Net Framework 4
Các bạn có thể tải Net Framework 4 theo 2 đường dẫn sau

Web Installer : http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851
Standalone Installer: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=17718

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên