Để kiểm tra xem sóng của chiếc iPhone bạn đang sử dụng mạnh hay yếu thì có một cách làm khá đơn giản mà không yêu cầu phải Jailbreak máy. Đó là vào Field Test Mode, nếu thông số -xx càng nhỏ sóng càng mạnh, trung bình từ -40 ~ -68 là sóng mạnh. Cần lưu ý là nếu sóng mạng trên iPhone của bạn bị yếu thì cũng không chắc là do iPhone bạn bị lỗi vì còn tuỳ thuộc khá nhiều vào hạ tầng mạng chỗ bạn đang đứng.

Bước 1: Vào phần mềm Gọi điện và nhập vào *3001#12345#* nhấn Call:


Màn hình hiện lên Field Test Mode, ta thấy các nốt tròn signal được thay thế bằng số -77 như hình:


Như vậy, thông số -77 là sóng trung bình không được mạnh lắm, sô càng nhỏ báo hiệu sóng càng mạnh.

Bước 2:
- Nhấn giữ Power để hiện "Slide to Power Off"
- Nhấn giữ Home để thoát về Home Screen.

Từ đây, mỗi lần muốn xem Signal Bar bằng nút chấm tròn hay thông số -xx, bạn chỉ cần gõ vào phần nhà mạng trên StatusBar để chuyển đổi. Mỗi lần Restart Springboard hay Reboot sẽ không thay đổi trạng thái Field Test Mode này.

Signal nút bình thường: 5 vạch (nút):


Signal thông số Field Test mode: -69, sóng tốt:


Muốn thoát Field Test Mode: trở lại Bước 1:
Vào phone > Keypad gõ:
*3001#12345#* nhấn Call.

Màn hình Home Screen sẽ hiện về trạng thái ban đầu với các nút tròn signal như cũ.


Nguồn: http://www.redmondpie.com/
Theo: Tinhte.vn

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên