Lưu ý: khi reset lại máy, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa. Sao lưu trước khi reset máy

1) Mở máy và vào màn hình danh mục chính

2) Vào Cài đặt > Cá nhân > Sao lưu & cài đặt Đặt lại dữ liệu nhà sản xuất > Khôi phục cài đặt gốc (Settings > General tab > Backup & Reset Restore Factory Settings > Reset phone)

3) Máy sẽ xóa dữ liệu cài đặt và khởi động lại thiết bị


Chúc bạn thành công!

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên