Có 2 cách để Reset máy (khôi phục cài đặt gốc)
Lưu ý: khi reset lại máy, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa. Sao lưu trước khi reset máy

Cách 1:

1) Mở máy và vào màn hình danh mục chính
2) Vào Cài đặt > Cá nhân > Sao lưu & cài đặt Đặt lại dữ liệu nhà sản xuất > Khôi phục cài đặt gốc (Settings > General tab > Backup & Reset Restore Factory Settings > Reset phone)
3) Máy sẽ xóa dữ liệu cài đặt và khởi động lại thiết bị

Cách 2:

1) Tắt nguồn thiết bị


2) Khi thiết bị đã tắt hẳn, bấm kết hợp đồng thời 2 nút Nguồn và nút Giảm âm lượng cho đến khi máy hiển thị logo và xuất hiện danh mục lựa chọn ta thả tay ra

3) Chọn "wipe data/factory reset" bằng cách bấm nút tăng giảm âm lượng để lên xuống danh mục chọn, bấm nút nguồn để xác nhận danh mục đã chọn

4) lựa chọn dòng "Yes -- delete all user data"
5) khi máy reset xong, chọn "reboot system now" để khởi động lại thiết bị

Chúc bạn thành công!

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên