Vậy là chiếc điện thoại iPhone đã không còn hoàn toàn miễn nhiễm với virus (kể từ khi iKee xuất hiện). Thế nhưng cách đối phó với virus này rất đơn giản. Một là không jailbreak điện thoại của bạn để cài các phần mềm đã bẻ khóa, tuy nhiên điều này có vẻ khó đối với phần lớn người dùng iPhone. Cách thứ hai rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra 3 phút để làm theo hướng dẫn của chúng tôi.

Đầu tiên bạn chạy chương trình Cydia, tìm kiếm và cài đặt ứng dụng tên MobileTerminal

thông tin về virus iKee.Chạy chương trình _Terminal mới vừa cài đặt (MobileTerminal), khi này bạn sẽ thấy một cửa sổ với các dòng lệnh:


- Nhập vào login -> enter
- Nhập tiếp root -> enter
- Chương trình sẽ hỏi mật khẩu cũ, nhập vào alpine
- Khi này bạn đã truy cập được vào thư mục gốc của iPhone (root), gõ tiếp passwd để đổi mật khẩu
- Nhập mật khẩu cũ là alpine -> tiến hành đổi mật khẩu mới tùy ý của bạn.

Vậy là bạn đã thực hiện bước đổi mật khẩu gốc cho iPhone, từ nay không còn phải lo ngại máy mình bị nhiễm virus iKee.

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên