Nhiều bạn có một số app hay game được cung cấp dưới dạng .app không biết cách cài đặt làm sao để nó có thể chạy không bị văng ra, không hiển thì icon...Hôm nay mình xin giới thiệu một cách chung nhất sẽ giúp đỡ được các bạn những thắc mắc đó!


Định dạng .app

B1: dùng winspc (no hay có wifi cũng được tùy chọn) chép file .app vào
\private\var\stash\Application

 
Bắt đầu set quyền cho nó

chuột phải vào app vừa chép vào set 0755 ( nhớ tick vào ô Set group....)


 B2:Vào private/var/mobile/library/caches xóa file com.apple.mobile.installation.plist 


 B3: Vào private/var/mobile/ nếu đã có Documents rồi thì tick vào ô Set group rồi set 0777 còn nếu chưa có thì tạo 1 Documentsrồi set 0777 ( nhớ tick vào ô group)
( để khivào ứng dụng đó không bị văng ra )


 (Trường hợp khi vào private/var/mobile/ mà đã có luôn 2 folder Documentsthì ta mở ra xem folder nào không có gì bên trong thì xóa đi còn folder nào có admob > image_cache>... thì để lại rồi set 0777 )
B4: reboot lại máy và hưởng thụ thành quả
Hy vọng sẽ giúp được các bạn phần nào! chúc vui vẻ

Định dạng .deb

hướng đẫn các bạn cài đuôi .deb nha!

1- Down chương trình hoặc game nào đó nhưng nhớ là file nó ở dạng .deb về
2- Copy file .deb vào đường dẫn root/... ( thực ra chỗ nào cũng đượcsau đó dùng vào Console ( fím tắt Ctrl+T) rồi đánh lệnh sau : dpkg -i tên chương trình.deb

 
 sau đó nhn Execute


chương trình sẽ được cài đặt vào máy IP của bạn! nếu nó vẫn chưa hiện icon lên màn hình home thì bạn làm thao tác để cho nó hiện lên trên màn hình như ở bài trên hoặc là vào cydia nó đang nằm ở trong đó!

chúc các bạn vui vẻ


Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên