Có những ý tưởng sáng tạo rất thú vị và thiết thức nhưng cũng có những ý tưởng sáng tạo lại mang tính thừa hơi, max rảnh. 
Hãy cùng xem một số sáng tạo max rảnh này.


Máy chuẩn bị bữa sáng, không điên tiết mợi lạ

Máy lau nhà, cẩn thận ngã rơi răng

Xe đẩy, đúng với tên gọi của nó

Vâng, máy chạy bộ, thà chạy bình thường còn sướng hơn

không muốn bẩn tay thì dùng cái này nhưng không dễ đâu nhá

Thiết bị đi tất nếu bạn quá rảnh

Chắc bạn nam nào cũng biết chức năng của chiếc máy này rồi

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên