Thích Công Nghệ.Com - Khoảng thời gian gần đây, nhiều bạn phản hồi không thể jailbreak được các thiết bị chạy iOS 7.0.x bằng công cụ evasi0n 7 . Cụ thể là gặp phải lỗi : "Failed to retrieve package info from the internet" trong quá trình jailbreak . Trong quá trình jailbreak , evasi0n sẽ download : http://evasi0n.com/apple-ipa-info.plist giúp evasi0n lấy được WWDC.ipa để sử dụng cho việc jailbreak . Vấn đề ở đây là file plist đã không giúp evasi0n lấy được WWDC.ipa nữa, vì thế quá trình jailbreak phải tạm dừng ở bước này.


Sau đây là hướng dẫn khắc phục lỗi "Failed to retrieve package info from the internet" khi dùng evasi0n 7 để jailbreak các thiết bị chạy iOS 7.0.x

Windows​

- Vào Start -> All Programs -> Accessories . Click chuột phải vào Notepad rồi chọn “Run as Administrator


- Tiếp theo vào File -> Open


- Vào đường dẫn : C:\Windows\System32\drivers\etc . Click vào menu phía dưới bên phải : "Text Documents (*.txt)" rồi chọn "All Files (*.*)" . Tiếp theo click đúp chuột vào file : "hosts"


- Di chuyển xuống dòng dưới cùng , copy đoạn bên dưới rồi dán thêm một dòng mới vào file hosts :
97.89.129.19 evasi0n.com


- Sau đó vào File -> Save để lưu lại


- Tắt cửa sổ evasi0n đi rồi mở lại nếu đã mở trước đó . Tiến hành jailbreak lại . Sau khi đã jailbreak thành công, thực hiện lại các bước trên để xoá dòng đã thêm vào.

Mac OS X​

- Vào folder Utilities, click đúp vào Terminal


- Gõ : sudo nano /etc/hosts vào cửa sổ Terminal rồi ấn phím return . Gõ password khi được hỏi.


- Di chuyển xuống dòng dưới cùng , copy đoạn bên dưới rồi dán thêm một dòng mới vào file hosts :

97.89.129.19 evasi0n.com- Ấn tổ hợp phím control + O để lưu, ấn tiếp control + X để thoát

- Tắt cửa sổ evasi0n đi rồi mở lại nếu đã mở trước đó . Tiến hành jailbreak lại . Sau khi đã jailbreak thành công, thực hiện lại các bước trên để xoá dòng đã thêm vào.

Nguồn heaveniphone.com

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên