Thích Công Nghệ.Com - Đây là sự kết hợp giữa xe máy và ôtô cho ra đời sản phẩm ôtô 2 bánh tiện lợi, gọn gàng và thoải mái.Chiếc Lit C-1 sử dụng công nghệ con quay hồi chuyển điện tử, một công nghệ cho tương lại để giữ thăng bằng trên 2 bánh xe mà không bị đổ khi dừng xe hoặc người sử dụng lên xuống xe. Công nghệ này tương tự như các công nghệ được sử dụng cho xe Segway và Honda UNI-CUB gần đây.

Sau đây là một số hình ảnh của xe
www.thichcongnghe.com theo i3icube

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên