Thích Công Nghệ.Com - Có khi nào bạn đang dùng 3G vẫn bình thường, nhưng khi để chế độ tắt màn hình thì 3G cũng tự động tắt theo? đó là bạn đang bật chế độ tắt 3G khi màn hình khóa tắt rồi đấyThao tác tắt chức năng đó như sau:

1/ Vào Cài đặt---> Khác2/ Vào Giám sát lưu lượng3/ Vào Cài đặt


4/ Chọn dòng Auto disable mobile data after screen is of... chuyển sang chế độ Tắt


5/ Xong chúc các bạn thành công và vui vẻ ^_^

Đặng Hoàng Quân

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên