Thích Công Nghệ.Com - IMSI code gồm 7 số. Với máy lock thì mã IMSI rất quan trọng. Nó dùng để kích hoạt sim ghép heicard cho máy lock khi nhà mạng lock không có trong danh sách các nhà mạng có sẵn của sim ghép.

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên