Thích Công Nghệ.Com - Trường hợp lỗi này là do chưa xác thực được tài khoản hoặc mật khẩu tài khoản không đúng Microsoft yêu cầu phải xác nhận bảo mật


Để khắc phục: bạn đăng nhập tài khoản trên máy tính : https://login.live.com/
Đăng nhập user đúng của mình vào, Web sẽ cho mình chọn gửi mã tin nhắn xác nhận bảo mật về điện thoại, bạn lấy mã tin nhắn xác nhân thành công trên máy tính rồi. Trên điện thoại bạn tắt nguồn khởi động lại, vào cài đặt , email cộng tài khoản, chọn tài khoản của bạn . Nhấn giữ 3 giây rồi đồng bộ là được nhé .

Thích Công Nghệ

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên