Thích Công Nghệ.Com - Hướng dẫn cài nghe gọi cho Ipad 1Yêu cầu : máy đã cài Cydia
Vào add source cydia : soliday.myrepospace.com rồi search phần mềm Phonelt-ipad-5.1.x cài vào là dc


Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên