Hỏi: Làm thế nào khởi động window không cần login?

Trả lời:

Vào Start -> Run -> nhập "control userpasswords2" và Enter. Khi hộp thoại mở ra, bạn bỏ dấu chọn trước dòng "Users must enter a user name and password to use this computer", OK để lưu lại thay đổi.

Lưu ý: chỉ nên tắt chế độ Log-in nếu máy tính của bạn không đòi hỏi bảo mật cao.

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên