Trường hợp 1: (Change the way users log on or off vẫn vào bình thường)

Bạn vào start/control panel/User Accounts/Change the way users log on or off Trong mục này bạn tích chọn vào 2 ô Use the Welcome screenUse Fast user Switching. Rồi appy lên và khởi động lại máy thì máy sẽ trở lại như lúc đầu thôi.

Trường hợp 2: (Change the way users log on or off không vào được, hiện thông báo lỗi liên quan tới "Client Services for NetWare")

Client Services for NetWare là các dịch vụ dùng để kết nối máy của bạn với máy chủ Netware. Bạn bỏ thông báo này như sau:
1. Mở Control Panel/ Network Connections > bấm phím phải chuột lần lượt vào từng biểu tượng kết nối rồi chọn Properties.
2. Trong hộp thoại Local Area Connection Properties > bảng General > chọn mục Client Service for Netware và bấm nút Uninstall. 
3. Khởi động lại Windows.
4. Mở Control Panel/ User Accounts > trong phần Pick a task..., bấm chuột vào mục Change the way users log on or off. 
5. Đánh dấu chọn hay bỏ chọn cho 2 mục: Use the Welcome Screen (hiển thị màn hình chào mừng) và Use Fast User Switching (cho phép chuyển đổi nhanh giữa các account) tùy ý bạn.

chúc các bạn thành công

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên