Thông tin bản ghost:
-Làm từ bản setup Windows 8 Pro nguyên gốc
-Đã active và update đến 24/1/2013
-Không cá nhân hóa
-Không tinh chỉnh bất cứ gì của Windows để tạo sự ổn định
-Full Driver cho tất cả các máy

>> Bản Ghost Windows 8 Pro 32 bit Super Lite

Một số hình ảnh
Download link tại fshare - Link đã bị loại bỏ về vấn đề bản quyền
Download link tại 4share - Link đã bị loại bỏ về vấn đề bản quyền

Size: 3,65GB
MD5: 3F33306A – 2AAA345D – A7883FBE – F24152DF
nguồn thuthuat-vnzet

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên