Để thỏa mãn mơ ước của những người lười, các nhà phát minh đã sáng chế ra nhiều sản phẩm hoặc công cụ giúp họ không phải "động chân động tay" nhiều khi làm một việc nào đó.


 Giẻ lau nhà bằng chân.
 Cốc tự khuấy nước.
 Thiết bị giúp quý ông có thân hình cơ 6 múi không cần tập luyện.
 Giá kẹp sách để đọc theo yêu cầu.
 Dụng cụ cầm hộ kem ăn không bẩn tay (cây kem sẽ tự trồi lên cho người ăn).
 Dụng cụ hỗ trợ đi tất.
 Kẹp nhúng túi trà tự động.
 Dĩa cuốn spaghetti tự động.
 Máy rót hộ nước đóng lon.
Quạt thổi mỳ.


Tuấn Anh (Theo Xinhua)

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên