Trong những template mặc định của blogger có 1 số thành phần đôi khi gây khó chịu cho chúng ta vì nó hơi thừa. Ví dụ như khi nhấp vào 1 nhãn (label) thì phía trên bài viết đầu tiên sẽ xuất hiện dòng chữ "Hiển thị các bài đăng có nhãn..." hay dòng "Đăng ký: các bài đăng (Atom)" ở cuối blog... Và với bài viết này thì bạn có thể xóa bỏ được các thành phần đó 1 cách hiệu quả.

1. Xóa dòng "Hiển thị các bài đăng có nhãn..."
Vào template của bạn ở chế độ mở rộng mẫu tiện ích. Tìm và xóa dòng sau.

<b:include data='top' name='status-message'/>

2. Xóa dòng "Đăng ký: Các bài đăng (atom)"
Vào template của bạn ở chế độ mở rộng mẫu tiện ích. Tìm và xóa dòng sau.

<b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>


Nguồn: VÕ QUỐC AN

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên