Nếu bạn chưa kịp nâng cập Microsoft Office từ 2003 lên 2007, có khi bạn lại gặp trường hợp "Mình mới nhận 1 tập tin Word 2007, làm sao mở được bằng Word 2003?". Đây là một vài cách giúp bạn "sống chung với lũ"......

Về cơ bản, định dạng tâp tin DOCX trong Word 2007 là tập hợp những file
Còn thế nào để xem văn bản Word 2007 bằng chương trình Word 2003? Không có một cách nào khác ngoài việc chuyển định dạng hay dùng phần mềm trung gian để xem. Dưới đây là vài cách cho bạn.

Cách 1: Dùng Microsoft Office compatibility Pack. Đây là gói ứng dụng bổ sung giúp bạn xem các định dạnh phiên bản Office trước và sau.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en

Cách 2: Chuyển đổi định dạng DOCX sang DOC. Bạn có thể vào trang Zamzar.com để chuyển đổi hoàn toàn FREE và nhanh.

Cách 3: Đầu tiên, bạn hãy đổi đuôi tập tin thành zip, rồi giải nén tập tin này với Winzip, Winrar hay công cụ giải nén mặc định của Windows XP cũng được.
- Sau đó, bạn mở thư mục vừa giải nén ra và vào thư mục Word bên trong; bạn sẽ thấy có nhiều tập tin *.xml ở đây. Hãy mở tập tin document.xml bằng Internet Explorer, cho phép chạy ActiveX, bấm các dấu cộng đầu dòng nếu có và bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Toàn bộ nội dung văn bản đã phơi bày trước mắt bạn. Nếu tập tin có chèn hình, bạn sẽ thấy trong thư mục Word có thêm thư mục Media, bạn vào đó và sẽ thấy tất cả các hình đã chèn đều có mặt. Lưu ý: - Nếu văn bản gốc có nhiều đoạn thì khi mở tập tin document.xml ra, bạn sẽ thấy các đoạn phân cách với nhau bằng một số mã định dạng. - Nếu tập tin gốc khi lưu có đặt mật khẩu thì bạn sẽ không thể áp dụng cách trên được.

Cách 4: dùng FileFormatConverters.exe hỗ trợ cho word 2003 có thể đọc được các định dạng của word 2007 . Bạn down tại đây:

http://download.microsoft.com/download/9/2/2/9222d67f-7630-4f49-bd26-476b51517fc1/FileFormatConverters.exe


Cách 5: cài đặt office 2007

Các bạn nào còn cách khác xin cho ý kiến!

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên