Bạn có thấy quá khó chịu khi tiếng bắm số để gọi trong iPhone không thể tắt được. Mình sẽ hướng dẫn bạn một cách khá đơn giản để tắt âm thanh này.

1. Bạn dùng iFunbox hoặc WINSCP hay bất cứ chương gì có thể vào root của iPhone.

2. Bạn vào System -> Library -> Audi -> UISound

3.Bạn hãy delete hết các file sound có tên từ

dtmf-0.caf, dtmf-1.caf, dtmf-2.caf, dtmf-3.caf, dtmf-4.caf, dtmf-5.caf, dtmf-6.caf, dtmf-7.caf, dtmf-8.caf, dtmf-9.caf, và dtmf-pound.caf, dtmf-star.caf 
Các files đó là file sound tư phím 0 -> 9 và phím * #. Ah bổ sung thêm bạn xóa file sound photoshutter.caf để tắt tiếng lúc chụp hình nhé hehe.

4. Hãy nhớ BACK UP trước khi delete nha để nếu bạn muốn sound lại thì cứ copy vào thư mục cũ lại nhé

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên