Hiện mình đã thay đổi được icon cho thanh trượt "slide to unlock" mà ko cần dùng đến phần mềm hay theme nào cả.? bạn nào muốn làm thì làm theo như sau nhé.. 


>> Đổi tên thanh trượt silde iphone nhanh gọn
>> Thay đổi Logo icon "slide to unlock"


Bước 1: các bạn chọn lấy 1 icon tùy thích hoăc vô đây xem icon nhé.
Bước 2: chọn lấy cái icon đuôi .png 48x48 pixel rồi save 1 folder nhé.
Bước 3: Các bạn vào theo đường dẫn sau bằng phần mềm chuyên dụng cho iphone /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUI.framework tại đây các bạn chỉ việc xóa icon thanh trượt đi và thay vào đó bằng 1 icon khác và đặt lại tên giống như tên của icon đã xóa nhé "bottombarknobgray.png"
Bước 4: khi đã hoàn tất các bạn hãy repsing (hoặc khởi động) lại và tận hưởng nhé, các bạn xem hình ở dưới mình đã test thành công.


Chúc bạn thành công

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên