Thích Công Nghệ.Com - Ứng dụng Facebook Messenger hiện đã có tính năng thiết lập để tin nhắn tự xóa sau một khoảng thời gian định sẵn. Nhưng chỉ ở phòng trò chuyện mã hóa thì mới sử dụng được tính năng này.

Để sử dụng tính năng thiết lập để tin nhắn tự xóa sau một khoảng thời gian định sẵn, thì 2 hoặc nhiều người phải trong cuộc trò chuyện mã hóa và phải là bạn bè của nhau trên Fabook mới dùng được.

Hướng dẫn được thực hiện trên máy iPhone, máy Android cũng tương tự.

B1: Để dùng tính năng này người dùng bấm vào biểu tượng như hình dưới, bạn chát của bạn cũng vậy.

B2: Tiếp theo đó bật chế độ tin nhắn mã hóa như hình dưới, bạn chát của bạn cũng vậy.


B3: Sau khi bật chế độ tin nhắn mã hóa như hình dưới, bạn tìm đến người bạn, bạn muốn chát nhắn tin, ở danh sách bạn bè.

B4: Bấm vào biểu tượng cái đồng hồ hẹn giờ để thiết lập thời gian tin nhắn sẽ bị xóa.

B5: Thời gian xóa nhanh nhất là sau 5 giây hiển thị, lâu nhất là 1 ngày.

Tính năng trong chát nhóm mã hóa có thể chát 2 người hoặc cả nhóm nhiều người và mỗi người có thể chọn xóa tự động hoặc không mà không nhất thiết phải bật xóa tự động tin nhắn.

Trên đây là bài hướng dẫn bật tính năng thiết lập để tin nhắn tự xóa sau một khoảng thời gian định sẵn. Chúc các bạn thành công.

Thích Công Nghệ.com


Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên