Thích Công Nghệ.Com - Nhiều bạn hiện giờ vẫn nhầm lẫn giữa 2 đơn vị Mbps và MBps. Hôm nay, Thích Công Nghệ xin giải thích về 2 đơn vị này.


Hai đơn vị này chỉ khác nhau mỗi chữ B viết hoa và chữ b viết thường nhưng nó là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau và không phải ai cũng hiểu rõ. Thông thường nhà mạng sẽ gọi tốc độ mạng là Mbps (Mb/s), còn tốc độ download, truyền tải file sẽ là MBps (MB/s) hay KBps (KB/s)

- 1 MB tức mà 1 Megabyte
- 1 Mb tức 1 Megabit

- Liên hệ giữa 2 đại lượng
- 1MB = 2 mũ 10 KB (Kilobyte)
- 1KB = 2 mũ 10 Byte
- 1 Byte = 8 bit
==> 1 Megabyte/s (1MBps) = 1024 Kilobytes/s (1024 KBps) = 1024*1024 Bytes/s = 1024*1024*8 bits/s

- 1 Mbps tiếng Anh là 1 Megabit per second ~ 1 Megabit trên mỗi giây.
Là đơn vị đo tốc độ truyền dẫn dữ liệu, tương đương 1.000 kilobit trên giây hay 1.000.000 bit trên giây.

- 1 MBps tiếng Anh là 1 Megabyte per second ~ 1 Megabyte trên mỗi giây.
là đơn vị đo tốc độ truyền dữ liệu khác, thường dùng trao đổi dữ liệu giữa các máy tính hay giữa máy tính với các thiết bị ngoại vi khác (USB, ổ đĩa cứng, ổ đĩa quang)

- Một cách gần đúng thì có thể coi
1 MB thì bằng 8Mb (1 megabyte = 8 megabit)

- Ví dụ: Chương trình IDM của bạn đang download với tốc độ 1MB/s thì có nghĩa là tốc độ mạng bạn đang sử dụng lúc đó tương đương với 8Mb/s.

Thích Công Nghệ tổng hợp thông tin internet

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên