Thích Công Nghệ.Com - Cứ nghĩ đến khi sao chép danh bạ máy Lumia Windows Phone ra để chạy phần mềm hay reset lại máy, nghe đã thấy nản vì phải đồng bộ tài khoản Windows Phone hoặc tải phần mềm sao lưu danh bạ thủ tục lằng nhằng... Nhưng giờ đây, các bạn quên cách sao chép đó đi, vì giờ sao chép danh bạ Windows Phone còn dễ hơn ăn kẹo.


Sau đây là hướng dẫn chi tiết:

Các bạn vào phần danh sách dạng lưới của Lumia chọn mục "Chuyển D.liệu của tôi" như hình dưới


Trong phần "Chuyển Dữ Liệu Của Tôi" các bạn chọn mục "..." như hình dưới


Trong phần này chắc các bạn cũng đã biết dùng như thế nào rồi, nếu muốn sao chép danh bạn ra các bạn chọn mục "xuất từ thẻ sd" để xuất file danh bạ ra thẻ nhớ như hình dưới. Nếu muốn sao chép danh bạ vào máy các bạn chọn "nhập từ thẻ sd"

Lưu ý: dĩ nhiên là các bạn phải lắp thẻ nhớ vào để sao chép danh bạ rồi


Máy sẽ thông báo cho các bạn biết là bạn có bao nhiêu số danh bạ được lấy ra, và các bạn chỉ cần chọn "Bắt đầu" để quá trình sao chép diễn ra như hình dưới. Vậy là xong phần sao chép danh bạ


Hình ảnh dưới đây là quá trình nhập lại danh bạ vào máy thành công, khi chúng ta sao chép danh bạ ra thẻ nhớ lúc nãy


Chúc các bạn thành công

Ghi rõ nguồn khi sao chép bài biết này

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên