Thích Công Nghệ.Com - Hiện nay một số máy dùng iOS 6.x gặp tình trạng bị lỗi khi bắt wifi thì phải đăng nhập vào apple.com, mà trang đăng nhập trắng xóa

Khi kết nối wifi máy chạy iOS6.x sẽ nhảy ra trang đăng nhập như hình trên

Để khắc phục lỗi trên, các bạn bấm vào mũi tên xanh Wifi cần kết nối như hình dưới


 Tiếp theo tắt 2 chức năng Auto-Join và Auto-Login sau đó kết nối lại wifi là được

Chúc các bạn thành công

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên