Thích Công Nghệ.Com - iCloud là hệ thống lưu trữ đám mây gắn liền với nền tảng iOS trên iPhone, iPad. Ai dùng iPhone, iPad thì sao lưu danh bạ, e-mail, ảnh… bằng iCloud sẽ tiện nhất.

Về cơ bản dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud của Apple cho phép đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu từ các thiết bị iOS của một tài khoản Apple ID, bên cạnh tính năng tìm lại khi thất lạc. Qua tài khoản iCloud thì bạn có thể sao lưu toàn bộ dữ liệu bao gồm danh bạ, email, ảnh, video, lịch… miễn phí. Mỗi tài khoản iCloud mặc định có 5GB dung lượng miễn phí để lưu trữ và bạn có thể mua thêm dung lượng nếu thực sự có nhu cầu.

Hướng dẫn sao lưu iCloud trên iPhone, iPad (tham khảo: dichvudidong.vn, mobay.vn)

Bước 1: Để sao lưu dữ liệu từ điện thoại lên iCloud thì đầu tiên bạn vào phần cài đặt trên điện thoại, kéo xuống dưới vào mục iCloud, đăng nhập bằng tài khoản của bạn nếu cần, sau đó bạn có thể lựa chọn sao lưu các thứ như Mail, Danh Bạ, Ảnh, Lịch, Lời Nhắc… bằng cách gạt nút sang phải.
Tiếp theo bạn vào mục Sao lưu, chọn Sao lưu bây giờ để đồng bộ dữ liệu lên iCloud ngay lập tức tất cả các dữ liệu mà đã chọn (cần có kết nối Wi-Fi). Bật Sao lưu iCloud, iCloud sẽ tự động sao lưu các dữ liệu của bạn (dù đối với ảnh và video thì bạn cần phải kích hoạt riêng).


Hướng dẫn sao lưu iCloud trên iPhone, iPad: Hãy vào phần cài đặt trên điện thoại, vào mục iCloud, sau đó bạn có thể lựa chọn sao lưu các thứ như Mail, Danh Bạ, Ảnh, Lịch, Lời Nhắc… bằng cách gạt nút sang phải. Tiếp theo vào mục “Sao lưu” (1), chọn “Sao lưu bây giờ” (2) để đồng bộ dữ liệu lên iCloud ngay lập tức. Bật “Sao lưu iCloud” (3), iCloud sẽ tự động sao lưu dữ liệu của bạn.

Bước 2: Tiếp theo, muốn sao lưu ảnh và video lên iCloud, bạn bấm chọn vào Ảnh trong mục iCloud, rồi tùy chọn các chức năng sao lưu.


Hướng dẫn sao lưu iCloud trên iPhone, iPad: Tiếp theo, muốn sao lưu ảnh và video lên iCloud, bạn bấm chọn vào Ảnh (1) trong mục iCloud, rồi tùy chọn các chức năng sao lưu. Trong hình chúng ta bật tự động sao lưu kho ảnh trên iPhone.

Bước 3: Bạn có thể vào mục Dung lượng trong iCloud để kiểm tra dung lượng còn lại.


Hướng dẫn sao lưu iCloud trên iPhone, iPad: Trong iCloud, chọn “Dung lượng” (2) để kiểm tra dung lượng còn lại.

Truy cập dữ liệu iCloud từ Windows

Bạn có 2 cách để truy cập dữ liệu iCloud từ Windows: sử dụng ứng dụng iCloud Control Panel hoặc truy cập trực tiếp vào dịch vụ iCloud thông qua trang web.
Để tải về ứng dụng iCloud Control Panel, hãy vào đây và bấm Download…


Hướng dẫn sao lưu iCloud trên iPhone, iPad: Để tải về ứng dụng iCloud Control Panel, hãy vào đây và bấm Download (mũi tên)…


Hướng dẫn sao lưu iCloud trên iPhone, iPad: Đây là giao diện quản lý iCloud trên máy tính Windows.

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên