Thông thường, Apple sẽ ngừng ký nhận đối với các phiên bản iOS trước của firmware,  chỉ còn giữ lại ký nhận phiên bản iOS mới nhất. Vì vậy, khi các bạn nâng cấp lên phiên bản iOS mới nhất, chẳng hạn như iOS 7.0.1, 7.1.2 hoặc thậm chí iOS 8 phiên bản beta, chúng ta không thể hạ cấp trở lại trước các phiên bản cũ hơn. Vì vậy, khi bạn muốn hạ cấp thiết bị của bạn trở lại các firmware cũ, máy chủ của Apple sẽ không còn xác thực các firmware cũ và thiết bị sẽ bị dính lỗi Recovery Mode hay còn gọi là "Dính Cáp", để buộc bạn phải restore lại firmware mới nhất.

Vậy làm thế nào để kiểm tra firmware nào vẫn đang được Apple ký nhận? Bạn chỉ có thể kiểm tra tình trạng firmware thông qua trang web này để biết thiết bị của bạn có thể hạ cấp xuống firmware nào. 

Nếu trong cột Signing là "Yes", thì có nghĩa là thiết bị của bạn (iPhone, iPad, iPod Touch và Apple TV) có thể được hạ cấp xuống firmware này thông qua iTunes .


Bạn cũng có thể bấm vào "Firmware Beta" để xem các phiên bản beta có sẵn cho việc hạ cấp, ví dụ, bây giờ bạn chỉ có thể hạ cấp xuống iOS 7 phiên bản beta 6 để beta 5 , nhưng không thể hạ cấp trở lại b4, b3 hoặc các phiên bản beta trước đó.


Chú ý: Đối với các thiết bị iOS đã được jailbreak có thể Downgrade xuống các firmware cũ mà Apple đã ngững ký nhận với điều kiện các thiết bị đó phải có đầy đủ hai bản sao lưu SHSH và APTiket mới có hy vọng thành công. 

Tham khảo KhanhQuy Blog

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên