Tất cả các máy tính đang sử dụng phần mềm diệt virus Microsoft Security Essentials của Microsoft trên Windows XP sẽ ngừng hoạt động bảo vệ từ ngày 08/04/2014

Theo thông báo chính thức từ Microsoft, PC đang chạy Windows XP sau ngày 8 tháng 4 năm 2014 sẽ không được coi là được bảo vệ thực sự.

Microsoft sẽ không còn cung cấp các bản cập nhật bảo mật cho Windows XP để giúp bảo vệ PC của bạn trước phần mềm xấu và Microsoft cũng ngừng cung cấp Microsoft Security Essentials để tải xuống trên Windows XP

Nếu máy bạn đã cài phần  Microsoft Security Essentials trước đó, thì Microsoft sẽ hỗ trợ thêm công cụ Xóa bỏ Phần mềm Gây hại và các bản cập nhật lên Microsoft Security Essentials sẽ tiếp tục được cung cấp cho Windows XP cho đến ngày 14 tháng 7 năm 2015. Nhưng không bảo đảm an toàn cho máy tình tránh khỏi các phần mềm độc hại

Microsoft khuyên cáo nên hoàn tất quá trình chuyển sang hệ điều hành được hỗ trợ sớm nhất có thể (Win 7 trở lên) để bạn có thể nhận được các bản cập nhật bảo mật định kỳ giúp bảo vệ máy tính của bạn khỏi những cuộc tấn công độc hại.

ThichCongNghe.Com

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên