Nhiều bạn đặt vấn đề với tôi là: Không cần học sửa mainboard, chỉ cần biết cách đo đạt và xác định chính xác main hư và hư ở chổ nào mà thôi. <-- Đó chính là lý do có bài viết này. Yêu cầu trình độ: Vọc sỹ. Tối thiểu: phải biết xài VOM kim hoặc số tùy.

Bắt đầu:
I. Cắm nguồn vào main và đo (chưa kích nguồn đầu nhé):

1. Dây tím phải đủ 5V: thiếu thì phải kiểm tra bộ nguồn rời coi OK chưa, nếu nguồn rời OK mà cắm vào main bị sụt áp thì coi chừng chạm tải đâu đó: thường là Chip NAM, LAN, Sound, SIO...

2. Dây xanh lá phải có 5V (hoặc 2v5 đến ~5v) : chân nào không quan trọng nhưng nếu cắm nguồn vô mà không có 5V thì cũng mệt. Vì nó = 0V thì nguồn phải chạy, mà chưa kích công tắc mà nguồn chạy <-- Lỗi tự kích nguồn.

3. Chân A14 khe PCI phải có 3V3:


 Đây là chân nguồn cấp trước 3v3 cho chipset Nam, mất 3v3 này thì chip Nam không hoạt động và chắc chắng sẽ không kích được nguồn. Mất 3V3 này thường do chết IC 1117 hoặc chạm, chết chip Nam.

4. Chân kích nguồn ps_on phải có 5V:


Khi đã có 3v3, thạch anh 32Mhz OK thì chip Nam sẽ cấp trực tiếp (hoặc thông qua SIO) 5V kích cho 1 chân của nút công tắt (câu ra mặt thùng CPU) PS_ON. Mất 5V kích này thường do lỗi SIO hoặc chip Nam.

II. Kích nguồn: <-- Kích không được nguồn thì kiểm kỹ lại các bước trên và tự kết luận main hư gì nhé.

III. Kích nguồn, quạt quay, máy không boot, không lên hình, đo tiếp:


1. Đo Nguồn RAM: DDR1: Chân số 7 hoặc chân 143 như hình phải có 2V5:
 

DDR2: Phải có 1V8

 DDR3: Chân 51 phải có 1V5 

  
Nếu mất nguồn RAM thường do chết FET hoặc chết IC giao động nguồn RAM. 2. Đo nguồn BUS RAM (VTT) phải có 1V25 cho DDR1

  
Mất nguồn Bus Ram dẫn đến: không cắm RAM thì kêu tit tit, cắm RAM vào im re nhưng cũng không chạy (như dạng lỗi chip Bắc). Nếu không có dãy điện trở thì đo chân 2, 4, 6 của DDR1 nhé. 3. Nguồn chipset (có khi chung nguồn AGP/PCIx): Đo chân S các mosfet công suất khu vực giữa 2 chipset phải có 1V5.Nếu mất nguồn này khi kích nguồn chipset lập tức nóng rang (thậm chí nóng đến chết tươi luôn). 4. Nguồn Vcore cấp cho CPU: Đo tại chân các cuộn dây giống nhau xung socket gắn CPU: phải có từ 1v1 ~ 1v8Mất nguồn này CPU sẽ lạnh tanh và chắc chắn mainboard không chạy. Nếu chỉ dùng VOM thì đến đây là kết thúc. Chúc các vọc sỹ thành công chuẩn đoán bệnh mainboard với VOM.

Đây là bản sao của:
Lê Quang Vinh - kythuatphancung.com
 

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên