Anchor text là đoạn văn bản được dùng để hiển thị link và được mọi người sử dụng để link tới site của bạn. Nói một cách khác, chính là đoạn text link cụ thể mà người dùng nhấp vào.
VD: Chúng ta có một textlink như sau thích công ngh, thì cụm từ “thích công ngh” chính là anchor text.

Và tại sao anchor text lại quan trọng?

Anchor text thường cung cấp cho khách truy cập thông tin hữu ích về nội dung của trang mà bạn liên kết tới, và là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc xếp hạng website trên các công cụ tìm kiếm nếu được sử dụng một cách khôn ngoan, đặc biệt là Google.
Vì, giả sử chúng ta trở lại với VD trên: Nếu bạn sử dụng anchor text là “click here”,thì bạn đang thông báo với mọi người rằng, trang được liên kết tới sẽ có chủ đề là “click here” chứ không phải “thích công ngh”. Và liệu người dùng nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy thông tin bổ ích nào đó với trang có chủ đề là “click here” trong khi họ đang muốn tìm cho mình một nơi có thông tin công ngh? Tôi chắc chắn rằng bạn cũng có câu trả lời cho riêng mình khi đọc đến đây.
Ngạc nhiên thay, anchor text quan trọng không như bạn nghĩ. Nó còn có thể giúp trang web của bạn nằm trong top 10 Goolge với một cụm từ nào đó, mà cụm từ này có thể hoàn toàn không hề xuất hiện trong trang web của bạn.
Chúng ta hãy xem hình minh họa nhé:

Bạn có nghĩ là hãng Adobe làm SEO với cụm từ “click here” cho Adobe Reader? Chắc chắn là không rồi thưa các bạn. Vì đây chỉ là một sự vô tình mà thôi, và hiệu ứng đó gọi là Google-Bombing.
Nhưng thật không may là không phải tất cả anchor text  cũng đều hữu dụng đối với Google. Hãy kiểm tra tất cả các link của bạn để chắc chắn rằng link text sẽ được Google sử dụng.
1.    Thuộc tính nofollow
Những link có thuộc tinh rel=”nofollow”, Google sẽ không sử dụng link text. Ví dụ:
< a href="http://www.example.com" rel="nofollow">keyword< /a>
Bạn có thể kiểm tra thuộc tính này bằng cách view page source hoặc bằng một số công cụ như IBP. Hoặc sử dụng những add-on như SearchStatus,SEOmoz bar cho Firefox hoặc Google Chrome.

 

2.    Ký tự không hợp lệ trong ULR
Nếu trong URL có những ký tự đặc biệt Google sẽ không thể index link đó đúng được.
 Ví dụ:    < a href="http://www.example.com ">keyword< /a>
    

Trong ví dụ trên có một dấu trắng (space) ở cuối URL. Một số webmaster phát hiện ra rằng Google sẽ không nhận link text nếu link có dấu trắng ở đâu hoặc cuối URL.

 

3.    Link sử dụng 301 redirect
Matt cutts mới đây đã khẳng định rằng Google bỏ qua những anchor text sử dụng 301 redirect.
Ví dụ:   < a href="http://www.example.com/page.htm">keyword< /a>
Khi vào page http://www.example.com/page.htm server redirect đến trang http://www.example.com bằng 301. Trong trường hợp này google sẽ bỏ qua link text “keyword”

 

4.    Trong một trang chỉ một link được chấp nhận
Nếu một trang có 2 link cùng đến một URL google sẽ chỉ sử dụng text link của link đầu tiên và bỏ qua link text của link thứ 2. Ví dụ:
< a href="http://www.example.com">This< /a>is an example.
The link text < a href="http://www.example.com">keyword< /a> will be ignored by Google.
Link thứ nhất và link thứ 2 đều trỏ đến URL http://www.example.com, vì vậy google chỉ lấy link text của link đầu tiên tức là từ “This” còn cum từ “keyword” sẽ bị bỏ qua. Nhưng nếu 2 link cùng trỏ đến 1 domain nhưng URL khác nhau thì Google sẽ sử dụng cả 2 link text. Ví dụ:
< a href="http://www.example.com/page1.htm">This< /a>is an example.

The link text < a href="http://www.example.com/page2.htm">keyword< /a> will be accepted by Google.

Và điều cuối cùng chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng: Hãy sử dụng anchor text một cách khôn ngoan và thực sự hiệu quả bạn nhé!

This is an example.
 
The link text keyword will be ignored by Google.


Nguồn từ Noct

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên