Hướng dẫn chuyển My Documents, Video.. từ ổ C:/ mặc định sang ổ D,E,F...trên win 7. Thuận tiện cho các bạn sau này win 7 có hỏng thì toàn bộ My Documents, Video.. sẽ không bị mất khi cài win lại.

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên