bảng thống kê với từ khóa "sex" được tìm kiếm trên google tính từ năm 2004 đến 23/1/2013
Xu hướng ngày càng tăng theo năm, từ khóa này luôn luôn được xuất hiện trên công cụ tìm kiếm trên google, và dĩ nhiên google có hẳn một bảng xếp hạng top 10 cho các nước tìm kiếm từ khóa này tính từ năm 2004 đến 23/1/2013.
Bảng xếp hạng top 10 nước tìm kiếm từ khóa "sex" nhiều nhất tính từ 2004-23/1/2013
Đứng đầu là Sri Lanka và Việt Nam xếp thứ 6 trong top 10 nước tìm sex nhiều nhất thế giới. Trong các năm 2005-2006, Việt Nam chưa hề có tên trong top 10 nhưng những tháng đầu năm 2007 thì Việt Nam đứng đầu bảng  xếp hạng đánh bại Ai Cập và Ấn Độ.

Đó là thống kê trên toàn thế giới, còn riêng bảng thống kê với từ khóa "sex" được tìm kiếm trên google tại Việt Nam tính từ năm 2004 đến 23/1/2013 như sau:
bảng thống kê với từ khóa "sex" được tìm kiếm trên google tại Việt Nam tính từ năm 2004 đến 23/1/2013
Thông kê theo vùng
Top 7 thành phố tìm sex nhiều nhất 2004-23/1/2013
Top 10 từ liên quan đến sex nhiều nhất 2004-23/1/2013 tại Việt Nam

Ngoài ra, chúng tôi đã thử với từ khóa "kiếm tiền" và "làm giàu" được tìm ở Việt Nam thì biểu đồ tìm kiếm như sau
Bảng thống kê từ khóa "kiếm tiền" và "làm giàu" được tìm ở Việt Nam 2004-23/1/2013
top thành phố tìm kiếm từ "làm giàu" 2004-23/1/2013

top thành phố tìm kiếm từ "kiếm tiền" 2004-23/1/2013
Xu hướng tìm kiếm năm 2012 tại Việt Nam
Top 10 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất năm 2012 tại Việt Nam
Thanh Hải (thông tin thống kê từ Google)

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên