>> Thêm biểu tượng ngộ nghĩnh vào tin nhắn
>> Thay đổi tên nhà mạng cho iphone
>> Các mã lỗi của iPhone
>> Cách vào Facebook cho iPhone, iTouch, iPad

Đầu tiên, máy của bạn phải jailbreak và máy tính phải có phần mềm ifunbox, itools.
Các bạn vào /var/mobile/Library/Spotlight bằng 2 phần mềm trên, trong com.apple.MobileSMS.

 xoá SMSSearchdb.sqlitedbSMSSearchidx.spotlight.
 nhớ backup đề phòng hậu quả


Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên