Việt Nam trong TOP 5 quốc gia xả rác ra biển
Việt Nam trong TOP 5 quốc gia xả rác ra biển

Thích Công Nghệ.Com - Ocean Conservancy tuyên bố Trung Quốc, Indonesia, Philippine, Thái Lan và Việt Nam chính là 5 quốc gia xả rác hàng đầ...

Xem thêm »
 
Lên