Lan Phi điệp đột biến: "trái đắng" trăm tỷ
Lan Phi điệp đột biến: "trái đắng" trăm tỷ

Thích Công Nghệ.Com - Chỉ tính riêng Phú Thọ có khoảng 500 tỷ đồng đầu tư vào lan Phi điệp đột biến, giờ họ đang ngậm quả đắng mà không dám...

Xem thêm »
 
Lên