Reset printer canon ip2770 lỗi 5B00, 5B01
Reset printer canon ip2770 lỗi 5B00, 5B01

Thích Công Nghệ.Com -  Hiện tượng báo lỗi 5B00, 5B01. Máy cảnh báo tràn mực thải (hay còn gọi là hết đát). Với dòng lỗi “The ink absorber b...

Xem thêm »
 
Lên