Sắp sản xuất được thuốc ‘cải lão hoàn đồng’?
Sắp sản xuất được thuốc ‘cải lão hoàn đồng’?

Các nhà khoa học Siberia vừa tìm ra một loại thuốc “cải lão hoàn đồng” độc đáo. Dưới tác động của thuốc, các tế bào gốc sẽ nhiều hơn một ...

Xem thêm »
 
Lên