Windows 10 Mobile sẽ hỗ trợ app iOS, không hỗ trợ Android
Windows 10 Mobile sẽ hỗ trợ app iOS, không hỗ trợ Android

Thích Công Nghệ.Com - Microsoft từng có kế hoạch hỗ trợ ứng dụng Android và iOS trên nền tảng Windows 10 Mobile để tận dụng số lượng ứng dụ...

Xem thêm »
 
Lên