Công nghệ định vị mới có độ chính xác cao hơn GPS
Công nghệ định vị mới có độ chính xác cao hơn GPS

Thích Công Nghệ.Com - Nhóm nghiên cứu DARPA thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết công nghệ mới sẽ cung cấp khả năng theo dõi chính xác hơn so vớ...

Xem thêm »
 
Lên