Future Self - trò chuyện với chính mình trong tương lai
Future Self - trò chuyện với chính mình trong tương lai

Thích Công Nghệ.Com - Future Self là một ứng dụng trên nền web cho phép người dùng có thể trò chuyện với chính bản thân họ sau 20 năm nữa. ...

Xem thêm »
 
Lên