EVN sắp tính điện theo giờ?
EVN sắp tính điện theo giờ?

Thích Công Nghệ.Com - Có một nút chức năng trên máy giặt, máy rửa bát… mà người Việt Nam rất ít khi dùng, có tác dụng để đặt thời gian máy ...

Xem thêm »
 
Lên