Phim đã có 7D mặc dù mới có chiều không gian thứ 4?
Phim đã có 7D mặc dù mới có chiều không gian thứ 4?

Thích Công Nghệ.Com - Liệu bạn có từng thắc mắc, xem phim 3D, 4D, 5D tuyệt hay nhưng chữ "D" trong các phim này có khác gì so với...

Xem thêm »
 
Lên