Thích Công Nghệ.Com - Thật cảm động vì tình mẫu tử của mèo con dành cho mèo mẹ, dù mèo mẹ đã chết nhưng mèo con vẫn nhất quyết không chịu rời xa. Ban đêm mèo con mới đi ra ngoài kiếm ăn, chú ăn những gì chú tìm thấy như rễ cây, thân cây...thậm chí là cả đá, sỏi. Nếu tìm được miếng thịt ngon, mèo còn liền tha về nhường cho mèo mẹ đã chết.
Tình mẫu tử của chú mèo con dành cho mẹ trong clip thật là cao cả. Kể cả con người bây giờ cũng hiếm ai được như vậy.


Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên