Thích Công Nghệ.Com - Google sẽ hủy dịch vụ Host web pages từ Google Drive. Đây là tin buồn cho các anh em Webmasters đang sử dụng dịch vụ Host web pages để Direct Link từ Google Drive.
Cụ thể, Google đã gửi thông báo mail cho người dùng là vào ngày 31/08/2016 Google sẽ hủy dịch vụ Host web pages từ Google Drive, ngắt kết nối Direct Link (liên kết file trực tiếp) từ ứng dụng Google Drive theo dạng link "googledrive.com/host/[id]". Tất cả các file, web tĩnh lưu trữ trên Google Drive đang sử dụng liên kết này sẽ hoàn toàn không thể truy cập được nữa, và người dùng chỉ có thể tải về bằng liên kết chia sẻ của Google Drive cung cấp.

Trong năm nay Google đã đóng cửa các dịch vụ Host web pages cho các Webmasters lưu trữ file. Đầu tiên là dịch vụ Google Code kế tiếp là Host web pages từ Google Drive.

Động thái này của Google ráng một đòn mạnh tới những Webmasters chuyên trang phim. Vì hiện tại, các trang này đang sử dụng Direct Link một số lượng lớn dữ liệu phim từ Google Drive.

Thích Công Nghệ.Com

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên