Thích Công Nghệ.ComiTools phần mềm không thể thiếu trong việc sao chép dữ liệu từ thiết bị của Apple (iPhone, iPad, iPod) vào máy tính hoặc ngược lại

- Ngoài những tính năng đã có trong các phiên bản trước, phiên bản mới này đã bổ sung thêm:

+ Hỗ trợ iTunes 12.3 của Apple
+ Cập nhật di chuyển chức năng iOS
+ Sửa một số lỗi hay gặp và hoàn thiện hơn tính năng

(bản Việt Hóa của Thích Công Nghệ)

(bản tiếng anh)

Một số hình ảnh về giao diện mới
Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên