Thích Công Nghệ.Com - Điện toán 64-bit đã ra đời cách đây khá lâu nhưng chỉ trong vòng vài năm gần đây mới trở nên phổ biến nhờ sự ra đời của CPU 7 64-bit. Điều gì khiến cho CPU 64-bit này hấp dẫn như vậy?
từ khóa liên quan, so sánh cpu 64 bit và 32 bit, speed test cpu 64 bit, cpu 64 bit nhanh hơn hay chậm hơn 32 bit, so sánh tốc độ cpu intel và qualcomm, cpu exynos và qualcomm, mediatek và qualcomm snapdragonClip của Maxmobile

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên