Thích Công Nghệ.Com - Hôm nay 29/7, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo chính thức ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy.


Việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy có thể sẽ dừng vào năm 2016. Ảnh: Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp giao Bộ Giao thông vận tải xem xét đề nghị của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe máy từ ngày 1/1/2016.
Trước đó, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm thời dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với các loại xe máy. Việc đề xuất xem xét tạm dừng thu phí xuất phát từ thực tiễn thực hiện công tác thu phí ở nhiều địa phương trên cả nước.
Theo đại diện từ Quỹ Bảo trì đường bộ, sau hơn 2 năm thực hiện, công tác thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe máy gặp khó khăn và hiệu quả thấp.
Theo báo cáo, trong 2 năm (2013- 2014) số thu chỉ đạt khoảng khoảng 21% so với kế hoạch. Sang 2015, số thu 6 tháng đầu năm nay đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ các năm trước và mới chỉ đạt 6,71% kế hoạch năm.
Nguyên nhân của hiệu quả thu phí đối với xe máy còn thấp là do việc tổ chức thu ở cấp xã, phường chưa đồng bộ, chưa thống nhất từ khâu quản lý số lượng xe máy trên địa bàn đến việc tổ chức thu và nộp vào ngân sách.
Ngoài ra, chế tài xử phạt được quy định tại Điều 11, Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính cũng chưa khả thi, khó kiểm soát vì thẩm quyền xử phạt không phải do cơ quan công an mà do cơ quan thuế, thanh tra Sở chuyên ngành và UBND các cấp thực hiện.
Một nguyên nhân quan trọng nữa là do việc thực hiện thu phí cũng không được thực hiện đồng bộ tại các địa phương trên cả nước. Có nhiều địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa,.. chưa thu hoặc đã dừng thu loại phí này.
Do đó, trong khi chờ sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm thời dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe gắn máy.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trực tiếp giao Bộ Giao thông vận tải xem xét đề nghị tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe máy từ ngày 1/1/2016. Và yêu cầu Bộ Giao thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9 tới.

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên