Thích Công Nghệ.Com - Ngày 23/3/2015, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã ban hành các quyết định thành lập Hội đồng Chỉ đạo và Ban Tiếp nhận Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vào VOV.


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định, chủ trương sáp nhập Đài VTC vào VOV sẽ tạo điều kiện cho cả 2 đơn vị hợp lực để cùng phát triển mạnh mẽ (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 23/3/2015, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã ban hành các quyết định thành lập Hội đồng Chỉ đạo và Ban Tiếp nhận Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC vào VOV.
Hội đồng này gồm có 18 thành viên do ông Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Minh Tuấn làm Trưởng Ban, Ban Tiếp nhận việc sáp nhập Đài VTC vào VOV có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Chỉ đạo trong việc xây dựng Đề án sáp nhập Đài VTC vào VOV để trình Tổng Giám đốc VOV phê duyệt. Việc xây dựng Đề án này phải được thực hiện theo nguyên tắc: hài hòa quyền lợi của các bên và đoàn kết thống nhất; đảm bảo sự  ổn định và phát triển của cả 3 đơn vị, gồm: VOV, Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và Đài VTC.

Bên cạnh đó, Ban này còn có trách nhiệm tham mưu, đề xuất giải pháp liên quan tới việc Bộ TT&TT chỉ đạo xử lý dứt điểm việc chia tách vốn, tài sản và phân định nghĩa vụ tài chính, công nợ giữa Đài VTC và Tổng công ty VTC để trình lãnh đạo Bộ TT&TT quyết định; Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển về lĩnh vực truyền hình trên cơ sở phát huy các thế mạnh của VOV và Đài VTC cho giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo để trình Hội đồng Chỉ đạo xem xét, quyết định…

Trước đó, vào ngày 11/3/2015, Văn phòng Bộ TT&TT đã ra thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại buổi làm việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Đài VTC vào VOV diễn ra ngày 4/3/2015.
Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, chủ trương sáp nhập Đài VTC vào VOV thể hiện sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Đồng thời, chủ trương này cũng tạo điều kiện cho VOV và Đài VTC hợp lực để cùng phát triển mạnh mẽ, phù hợp với định hướng quy hoạch quản lý và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Thông báo nêu rõ, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sáp nhập phải được thực hiện theo các nguyên tắc: Hài hòa quyền lợi (vật chất và tinh thần) và đoàn kết thống nhất; Đảm bảo sự ổn định, phát triển của cả 3 đơn vị gồm VOV, Tổng Công ty VTC và Đài VTC.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son giao Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập Đài VTC vào VOV; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tiếp tục chỉ đạo việc chia tách vốn, tài sản, phân định nghĩa vụ tài chính, công nợ giữa Đài VTC và Tổng công ty VTC
Bộ trưởng yêu cầu VOV và Đài VTC cần làm tốt công tác tư tưởng để người lao động nhận thức đầy đủ về tính biện chứng của quá trình xây dựng, phát triển của đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết anh em đồng nghiệp dưới mái nhà chung phát thanh truyền hình.

Cũng theo thông báo kết luận triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Đài VTC vào VOV ngày 4/3/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đề nghị VOV, Tổng công ty VTC và Đài VTC phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ theo 4 bước:
- Bước 1: VOV chủ trì xây dựng Đề án sáp nhập Đài VTC vào VOV; Tổng công ty VTC và Đài VTC đẩy nhanh việc xây dựng phương án cụ thể xử lý dứt điểm việc chia tách vốn, tài sản và phân định các nghĩa vụ tài chính, công nợ giữa 2 đơn vị.
- Bước 2: Xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về các nhiệm vụ nêu trên.
- Bước 3: Bộ TT&TT và VOV tổng hợp các ý kiến và hoàn thiện Đề án tổng thể về việc sáp nhập Đài VTC vào VOV để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Bước 4: Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với VOV và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án Sáp nhập Đài VTC vào VOV sau khi được phê duyệt.

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên