Thích Công Nghệ.Com - 12.000 tên miền tiếng Việt đã đăng ký năm 2011 nhưng đến nay chưa đưa vào sử dụng vừa bị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thu hồi. (Hiện nay Thichcongnghe.com có tên miền tiếng việt là: thíchcn.vn)


Việc thu hồi tên miền tiếng Việt từ năm 2011 nhưng chưa sử dụng nhằm hạn chế lãng phí tài nguyên.

Theo thông tin được đưa ra tại Hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước Bộ TT&TT tháng 1/2015, VNNIC vừa rà soát và thu hồi 12.000 tên miền tiếng Việt đã đăng ký năm 2011 nhưng chưa đưa vào sử dụng.
Đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT trong việc thúc đẩy tỷ lệ sử dụng tên miền tiếng Việt, giảm tình trạng đăng ký mà không kích hoạt dịch vụ sau khi tên miền được cấp quyền sử dụng dẫn đến lãng phí tài nguyên. Kể từ ngày 17/10/2014, VNNIC đã triển khai từng bước việc thu hồi những tên miền tiếng Việt đã đăng ký và được cấp quyền sử dụng nhưng không đưa vào sử dụng.Một số tên miền tiếng Việt vừa bị thu hồi. Nguồn: VNNIC.

Trung tâm Internet Việt Nam cũng khuyến cáo, để đảm bảo các tên miền đã được xác nhận quyền sử dụng không bị đưa vào danh sách thu hồi, các chủ thể cần nhanh chóng đưa tên miền vào sử dụng bằng cách kích hoạt 1 trong 4 dịch vụ kèm theo cho tên miền tiếng Việt, bao gồm: Dịch vụ trỏ tên miền tiếng Việt đến một website có sẵn (web-redirect); dịch vụ tạo website dựa trên giao diện có sẵn bằng chính tên miền tiếng Việt (web-template); dịch vụ hỗ trợ khai báo và duy trì các bản ghi dữ liệu tên miền trên máy chủ DNS của VNNIC (DNS hosting); dịch vụ chuyển giao tên miền đến một DNS tùy chọn bởi chủ thể (DNS chuyển giao).
Cũng theo thông tin từ VNNIC, trong tháng 1/2015 đã phát triển thêm 8.813 tên miền truyền thống “.vn”, nâng tổng số tên miền “.vn” đang duy trì là 300.359 tên miền; có 4.626 tên miền tiếng Việt đăng ký mới, tổng số tên miền tiếng Việt đang tồn tại trên hệ thống là 973.240.
Cùng đó, tổng số địa chỉ IPv4 của Việt Nam hiện là 15.635.200, trong tháng 1/2015 không có khối địa chỉ IPv6 được cấp mới.

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên