Thích Công Nghệ.Com - Một nhóm hacker tự xưng là Lizard Squad ở Twitter @LizardCircle vừa tấn công DNS để chuyển hướng trang web của Lenovo, không cho người dùng truy cập nội dung nữa. 


Đây chính là nhóm đã tấn công trang tìm kiếm của Google tại Việt Nam trong vài ngày trước nhưng chưa ai có thể xác nhận Lizard Squad này là thật hay giả. Cũng như Google.com.vn, một số người có thể vào Lenovo.com bình thường còn một số lại nghe được một bài hát trong phim High School Musical. Điểm chung có thể thấy giữa Google.com.vn và Lenovo là có vẻ như cả hai đều mua tên miền ở webnic.cc

Theo Tinhte 

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên